facebook
15010000
Cena brutto:36.00PLN
Ilość: egz.
Rodzaj towaru:Książka

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Część 3
Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik krajobrazu

AutorzyBeata Fortuna-Antoszkiewicz, Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski
WydawcaHortpress
Numer wydania:1
Miejsce/Rok wydania:Warszawa 2007
Ilość stron:256
Format:153x216 mm
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-89211-33-0
Cena katalogowa:40,00


Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazajlnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Sztuka kompozycji, która w stosunku do architektury krajobrazu ma znaczenie podwójne - przestrzenne i kulturowe - nie należy do łatwych, gdyż wymaga znajomości budowy elementów tworzonej kompozycji, które będą ozdobą wnętrza ogrodowego, parku czy też wielkopowierzchniowego terenu zieleni. Ze względu na obszerny zakres materiału podręcznik został opracowany w trzech częściach.

Część III zawiera zagadnienia związane z sadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów ozdobnych, zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, rabat i ogrodów specjalnych oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorem robót.

Będą mogli również z niego korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Spis treści

ROZDZIAŁ I. SADZENIE I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH (Beata Fortuna-Antoszkiewicz)
1. Roślinność drzewiasta w architekturze krajobrazu
1.1. Rodzaje roślinności drzewiastej.
1.2. Funkcje roślinności drzewiastej.
1.3. Cechy roślinności drzewiastej
1.3.1. Cechy plastyczne
1.3.2. Zmienność biologiczna i kompozycyjna
1.4. Ogólne kryteria doboru drzew i krzewów
1.5. Charakterystyka wybranych form przestrzennych tworzonych z udziałem roślin drzewiastych.
2. Sadzenie drzew i krzewów ozdobnych
2.1. Wymagania jakościowe materiału roślinnego
2.2. Odległości sadzenia roślin .
2.3. Terminy sadzenia.
2.4. Transport i przechowywanie materiału roślinnego
2.5. Przygotowanie podłoża .
2.5.1. Przygotowanie terenu i uprawa gleby.
2.5.2. Odczyn gleby
2.5.3. Przygotowanie miejsc sadzenia i zaprawianie dołów
2.6. Głębokość sadzenia roślin i rozmiary dołów
2.7. Sadzenie drzew i krzewów
2.7.1. Rośliny z odkrytym korzeniem (bez bryły korzeniowej)
2.7.2. Rośliny z bryłą korzeniową.
2.7.3. Stabilizowanie drzew w gruncie.
2.7.4. Zabezpieczanie roślin po posadzeniu w warunkach ulicy miejskiej
2.7.5. Podpory pod pnącza
2.7.6. Sadzenie drzew i krzewów na terenie pochyłym.
2.7.7. Zakładanie żywopłotów.
3. Przesadzanie starszych drzew .
3.1. Kryteria wyboru drzew do przesadzenia
3.2. Ogólne uwagi i wskazania
3.3. Pora przesadzania.
3.4. Technika przesadzania.
3.4.1. Przesadzanie z bryłą korzeniową.
3.4.2. Przesadzanie bez bryły korzeniowej (z odkrytymi korzeniami)
3.5. Pielęgnacja drzew po przesadzeniu.
4. Pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych.
4.1. Podlewanie
4.1.1. Głębokość podlewania
4.1.2. Częstotliwość i intensywność podlewania.
4.1.3. Sposoby podlewania
4.2. Nawożenie. .
4.2.1. Wymagania pokarmowe roślin .
4.2.2. Zalecenia nawozowe
4.2.3. Termin nawożenia
4.2.4. Dawki nawozów
4.2.5. Techniki nawożenia
4.3. Cięcie drzew i krzewów ozdobnych.
4.3.1. Rodzaje cięć.
4.3.2. Terminy cięcia
4.3.3. Technika cięcia.
4.3.4. Cięcie żywopłotów.
4.4. Zabezpieczanie ran
4.5. Zabezpieczanie uszkodzeń.
4.5.1. Pielęgnowanie ubytków drewna .
4.5.2. Wzmacnianie mechaniczne drzew.
4.6. Odchwaszczanie.
4.7. Ściółkowanie .
4.8. Zabezpieczanie drzew i krzewów na zimę
4.9. Kontrola stanu drzew i krzewów .
4.9.1. Kontrola stanu roślin.
4.9.2. Kontrola stanu podłoża .
5. Zabezpieczanie drzew podczas prac budowlanych i remontowych.
5.1. Zabezpieczanie części nadziemnej .
5.2. Zabezpieczanie części podziemnej
ROZDZIAŁ II. ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW (Krzysztof Gadomski).
1. Wiadomości wstępne
1.1. Rodzaje trawników .
1.2. Projektowanie trawnika
2. Gleba i jej właściwości
3. Odwadnianie.
4. Trawy.
4.1. Budowa traw
4.2. Biologia traw .
4.3. Charakterystyka gatunków traw
4.3.1. Charakterystyka traw należących do grupy I
4.3.2. Charakterystyka traw należących do grupy II.
4.3.3. Charakterystyka traw należących do grupy III
5. Materiał siewny
6. Dobór gatunków i odmian traw do obsiewu trawników
7. Mieszanki trawnikowe
8. Dawki siewu
9. Zakładanie trawników metodą z siewu.
9.1. Przygotowanie gleby pod trawnik
9.2. Trawniki sportowe i rekreacyjne .
9.3. Trawniki na skarpach .
9.4. Trawniki na parkingach
9.5. Wysiew nasion .
9.5.1. Przygotowanie podłoża do siewu .
9.5.2. Termin siewu .
9.5.3. Sposoby wysiewu nasion.
9.5.4. Głębokość siewu .
10. Zakładanie trawników przez darniowanie
10.1. Układanie darni
11. Pielęgnacja trawników.
11.1. Pielęgnacja trawnika w pierwszym roku po założeniu
11.2. Koszenie trawnika
11.2.1. Przygotowanie trawnika do koszenia.
11.2.2. Postępowanie ze skoszoną trawą
11.2.3. Typy kosiarek .
11.3. Przewietrzanie podłoża
11.3.1. Aeracja powierzchniowa - wertykulacja
11.3.2. Aeracja wgłębna
11.4. Piaskowanie.
11.5. Wałowanie.
11.6. Podlewanie.
11.7. Nawożenie.
11.7.1. Nawozy mineralne.
11.7.2. Nawozy organiczne.
11.8. Wapnowanie
11.9. Problemy występujące podczas eksploatacji trawników
11.9.1. Choroby grzybowe
11.9.2. Szkodniki
11.9.3. Chwasty - rośliny niepożądane
11.10. Renowacje trawników
12. Zakładanie łąki kwietnej
13. Zastosowanie roślin okrywowych
ROZDZIAŁ III. ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW, RABAT I OGRODÓW SPECJALNYCH (Edyta Gadomska)
1. Opracowanie projektów wykonawczych dla kwietników sezonowych i rabat bylinowych
2. Dobór materiału roślinnego i odległości sadzenia podczas projektowania kwietników, rabat i ogrodów specjalnych
2.1. Kwietniki sezonowe
2.2. Rabaty bylinowe
2.3. Ogrody specjalne
2.3.1. Ogrody roślin wodnych, bagiennych i przybrzeżnych
2.3.2. Wrzosowiska
2.3.3. Ogrody ziołowe
2.3.4. Ogrody monokulturowe
2.3.5. Ogrody traw
2.3.6. Ogrody skalne i alpinaria.
2.3.7. Nasadzenia w pojemnikach
3. Zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, rabat bylinowych i ogrodów specjalnych
3.1. Kwietniki sezonowe
3.2. Rabaty bylinowe
3.3. Ogrody specjalne
3.3.1. Ogrody roślin wodnych i przybrzeżnych.
3.3.2. Wrzosowiska
3.3.3. Ogrody monokulturowe - rabaty i ogrody różane
3.3.4. Ogrody ziołowe
3.3.5. Ogrody traw
3.3.6. Ogrody skalne i alpinaria
4. Nasadzenia i pielęgnacja roślin w pojemnikach
ROZDZIAŁ IV. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ODBIÓR ROBÓT (Edyta Gadomska).
BIBLIOIGRAFIA