facebook
6ii10000
Cena brutto:51.98PLN
Ilość: egz.
Rodzaj towaru:Książka

Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939)

AutorAneta Ignatowicz
WydawcaNeriton
Numer wydania:1
Miejsce/Rok wydania:Warszawa 2010
Ilość stron:350
Format:165x238 mm
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-7543-110-0
Cena katalogowa:57,75


Prezentowana praca dotyczy szerokiej problematyki. Na pierwszy plan wysuwają się jednak zagadnienia związane z ksztalceniem i wychowaniem całego społeczenstwa, bez wzgledu na wiek, płeć, status społeczny i poglądy polityczne. Tworzenie nowoczesnego, powszechnego systemu obrony państwa wymagało bowiem ukształtowania woli narodu do zachowania suwerenności, jak i opanowania właściwych zachowań i reakcji w przypadku konfliktu zbrojnego.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Wizje przyszłej wojny w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego
Teoria "naród pod bronią"
Wojna powszechna w ujęciu genWładysława Sikorskiego
Elementy teorii wojny totalnej
Zachowawcze koncepcje charakteru przyszłej wojny
Rozdział II. Edukacja i przysposobienie obronne społeaeństwa w latach 1921-1926
Rola państwa i sił zbrojnych w wypracowaniu modelu szkolenia rezerwy, przedpoborowych, młodzieży męskiej i przysposobienia obronnego pozostałych grup społeczeństwa
Zasady szkolenia rezerwistów
Przygotowanie obronne młodzieży szkolnej
Zadania organizacji i stowarzyszeń proobronnych w edukacji obronnej (teoretycznej i praktycznej) różnych grup społecznych
Próby przygotowania obronnego kobiet
Rozdział III. Koncepcje kierowania przez państwo i wojsko przysposobieniem obronnym społeczeństwa w latach 1926-1935
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz jego miejsce w przysposobieniu obronnym młodzieży i powszechnej edukacji społeczeństwa
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i jej zadania w podtrzymaniu kondycji proobronnej rezerwistów
Przysposobienie obronne młodzieży szkolnej
Związek Strzelecki i jego miejsce oraz rola w przygotowaniu obronnym społeczeństwa
Udział organizacji i stowarzyszeń proobronnych w edukacji obronnej i praktycznym szkoleniu społeczeństwa
Zasady uczestnictwa kobiet w ich przygotowaniu do pomocniczej służby wojskowej
Rozdział IV. Przygotowanie obronne społeaeństwa w okresie narastania zagrożenia wojennegow latach 1935-1939
Próby kierownictwa państwa i wojska praktycznej realizacji koncepcji "naród pod bronią"
Rola Wojska Polskiego w przygotowaniu obronnym społeczeństwa
Zasady szkolenia rezerw osobowych dla potrzeb armii
Przygotowanie kandydatów do deficytowych specjalności wojskowych
Miejsce Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w przygotowaniu obronnym młodzieży oraz jego praktycznej realizacji
Zadania proobronne stowarzyszeń i organizacji statutowo do nich powołanych
Nowy model edukacji i przysposobienia wojennego młodzieży szkolne i akademickiej oraz Junackie Hufce Pracy
Organizacje kobiece przysposobienia obronnego w przededniu II wojny światowej
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Aneksy
Abstract
Indeks osób
Indeks nazw geografianych
Wykaz ilustracji