facebook

»

Nauki społeczne

Zakres cen: od: do: Sortuj według:
Wyników na stronie: WyczyśćZaawansowane
1234...13Następna
„Mowa ciała” jako szczególny wyraz dialogu małżeńskiego w świetle katechez środowych Jana Pawła II
Autor w duchu nauczania papieskiego i wierności temu przekazowi dojrzale przybliża i wyjaśnia zagadnienie „mowy ciała”. W ten sposób niejako wpisuje się w polską refleksję nad teologią ciała w ujęciu...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Marek Sobisz|Język: polski|ISBN: 978-83-7780-746-0|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 25.20
20.66PLN
"Fabryka fałszywych tekstów". Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 19451958
Powody konfiskat i skala nadzoru cenzury prewencyjnej wykonywanej przez ledwie kilkunastu ludzi na szczeblu Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku nawet obecnie zadziwiają...
Wydawca: Neriton|Autor/redaktor/opracowanie: Bogusław Gogol|Język: polski|ISBN: 978-83-7629-420-9|Wydawca skrót: Neriton|Cena katalogowa: 59.00
53.10PLN
"Żyjemy wciąż jeszcze na rusztowaniach...". Wizerunek kobiety w polskich powieściach doby realizmu socjalistycznego
W zamyśle pisania wprowadzenia do książek kryje się pewna antynomia, na którą żartobliwie zwrócił już uwagę Hegel. Jeśliby wstęp miał być skróconym wykładem zawartości książki, czy też choćby głównych...
Wydawca: Dom Wydawniczy DUET|Autor/redaktor/opracowanie: Karolina Sałdecka|Język: polski|ISBN: 978-83-62558-40-7|Wydawca skrót: Dom Wydawniczy DUET|Cena katalogowa: 39.20
35.28PLN
20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy
Książka jest wynikiem projektu badawczego, który był prowadzony przez Centrum Badawcze TIGER, funkcjonujące w ramach Akademii Leona Koźmińskiego. Celem projektu było nakreślenie perspektyw, jakie stoją...
Wydawca: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,WAIP|Autor/redaktor/opracowanie: Grzegorz W. Kołodko,Jacek Tomkiewicz|Język: polski|Seria wydawnicza: Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie|ISBN: 978-83-61408-05-5|Wydawca skrót: WAIP|Cena katalogowa: 49.00
24.50PLN
798 i sztuka współczesna
Jak pokazuje niniejsza publikacja, 798 jest rezultatem wyjątkowego kulturowego paradoksu: chociaż w Chinach dopuszcza się coraz więcej indywidualnej wolności artystycznej, to jednak łączy się ona z długą...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Kaixuan Cui|Tłumaczenie: Krzysztof Płaneta,Karolina Skonieczka|Język: polski|ISBN: 978-83-7780-876-4|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 56.00
45.92PLN
Administracja publiczna w projektach politycznych
Niniejszy tom stanowi próbę retrospektywy szeroko rozumianych propozycji politycznych rozstrzygnięć roli i zadań administracji publicznej w otaczającej nas rzeczywistości. W projekcie zgodzili się wziąć...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Danuta Plecka|Język: polski|ISBN: 978-83-8019-020-7|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 42.00
34.44PLN
Afganistan. Relacja BORowika
Ktoś stwierdził, że nowa polska książka o Afganistanie po publikacjach pana Jagielskiego i Sikorskiego nie ma sensu. Nie zgadzam się z nim, tym bardziej że jest to zupełnie nowe spojrzenie na Afganistan...
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Branta,Branta|Autor/redaktor/opracowanie: Jan Jagoda,Władysław Zdanowicz|Język: polski|ISBN: 978-83-61668-03-9|Wydawca skrót: Branta|Cena katalogowa: 39.50
23.70PLN
Afirmacja dobra wspólnego. Katolicka nauka społeczna propozycją dla polityki
Książka podejmująca problem katolickiej nauki społecznej jako propozycji dla polityki nie wyklucza z grona potencjalnych czytelników tych, którzy wyznają inne wartości niż chrześcijańskie. Możliwa jest...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Jan Mazur|Język: polski|ISBN: 978-83-8019-171-6|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 28.00
22.96PLN
Afryka we współczesnej polityce Chińskiej Republiki Ludowej
Odradzające się Chiny przeżywają dziś kolejny przełom w swojej bogatej historii. Jako gospodarcza potęga upominają się o należne im miejsce na arenie międzynarodowej. W imponującym tempie zdobywają nowe...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Łukasz Firmanty|Język: polski|Seria wydawnicza: Biblioteka Azji i Pacyfiku|ISBN: 978-83-7780-860-3|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 44.80
36.74PLN
Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji
Praca zawiera wiele cennych i interesujących treści. Przede wszystkim w sposobie myślenia Autora i w sposobie formułowania wniosków przejawia się pogłębiona refleksja filozoficznoprawna, co zdecydowanie...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Łukasz J. Pikuła|Język: polski|ISBN: 978-83-8019-203-4|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 39.00
31.98PLN
Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej
Kolejny tom z serii Edukacja Międzykulturowa traktuje o wartościach. Zagadnienia dotyczące wartości ujęte są zarówno w sposób właściwy aksjologii, a więc mają przedstawienia teoretyczne, jak i w nawiązaniach...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Barbara Chojnacka-Synaszko,Łukasz Kwadrans,Tadeusz Lewicki|Język: polski|Seria wydawnicza: Edukacja Międzykulturowa|ISBN: 978-83-8019-285-0|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 31.00
25.42PLN
Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia
Walorem tomu jest szerokie potraktowanie przez jego redaktorów pojęcia sfery „aktywności publicznej”. Spora część artykułów dotyczy pracy zawodowej kobiet, znajdują się tu również interesujące studia...
Wydawca: Neriton|Autor/redaktor/opracowanie: Katarzyna Sierakowska,Tomasz Pudłocki|Język: polski|ISBN: 978-83-7543-262-6|Wydawca skrót: Neriton|Cena katalogowa: 30.00
27.00PLN
Aktywność społecznopolityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku
Niniejsza książka składa się z czterech rozdziałów, charakteryzujących całą złożoność badanego problemu. Ich liczba nie jest wartością przypadkową, gdyż każdy ujmuje nieco inny (aczkolwiek zintegrowany...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Andrzej Szczepański|Język: polski|ISBN: 978-83-7780-395-0|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 39.20
32.14PLN
Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś
Praca Łukasza Staśkiewicza w literaturze polskiej jest pierwszym, w miarę obszernym przeglądem relacji łączących Republikę Białoruś z wybranymi państwami Ameryki Łacińskiej. Wśród państw omówionych przez...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Łukasz Staśkiewicz|Język: polski|ISBN: 978-83-8019-341-3|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 28.00
22.96PLN
Analiza przeżycia i tablice wymieralności Promocja
Analiza przeżycia jest terminem obejmującym różne sposoby i metody statystyczne badania procesów, których wspólną cechą jest ich trwanie, a którego czas wyznaczają dwa momenty: początkowy i końcowy (typowym...
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,PWE|Autor/redaktor/opracowanie: Andrzej Balicki|Język: polski|ISBN: 83-208-1643-2|Wydawca skrót: PWE|Cena katalogowa: 58.00
39.00PLN
Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość
Antropozofia jest niezwykle złożonym zjawiskiem. Jej rozpowszechnienie i popularność mogą być barometrem pluralizmu światopoglądowego danej społeczności, zaś uzdrowieniowy charakter otwiera pole do interpretacji...
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra,Katedra|Autor/redaktor/opracowanie: Maja Dobiasz|Język: polski|ISBN: 978-83-63434-31-1|Wydawca skrót: Katedra|Cena katalogowa: 25.00
22.50PLN
Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie
Żaden inny współczesny konflikt dziś na świecie nic odzwierciedla walki tak podobnych, a zarazem tak odmiennych kultur, jak zmagania izraelsko-arabskie, a ściślej mówiąc, izraelsko-palestyńskie. Oba ludy...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Michał Jadwiszczok|Język: polski|ISBN: 978-83-7611-945-8|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 37.80
31.00PLN
Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia  Etnografia  Historia Sztuki
Książka jest pierwszą próbą zmierzenia się z zupełnmie nowym zagadnieme archiwów wizualnych dziedzictwa kulturowego, stąd składają się na nia artykuły prezentujące konkretne źródła oraz tkwiacy w nich...
Wydawca: Instytut Sztuki PAN,IS PAN|Autor/redaktor/opracowanie: Ewa Manikowska,Izabela Kopania|Język: polski|ISBN: 978-83-63877-45-3|Wydawca skrót: IS PAN|Cena katalogowa: 30.00
27.00PLN
Armenia. Kultura współczesna w ujęciu antropologicznym
Tom Armenia. Kultura współczesna w ujęciu antropologicznym zawiera wybór prac z zakresu antropologii kulturowej, poświęconych współczesnej kulturze ormiańskiej. Dwanaście przedstawionych artykułów, poprzedzonych...
Wydawca: DiG,Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego|Autor/redaktor/opracowanie: Lewon Abrahamian,Konrad Siekierski|Tłumaczenie: Jakub Ozimka|Język: polski|ISBN: 978-83-7181-860-8|Wydawca skrót: DiG, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego|Cena katalogowa: 42.00
37.80PLN
Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych
Niniejsza analiza na pewno nie wyczerpuje złożonego zagadnienia aspiracji młodzieży deklarującej przynależność do subkultur,prezentuje natomiast możliwie najszerszą wiedzę na temat jej aspiracji a także...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Anna Wawrzczak-Gazda|Język: polski|ISBN: 978-83-7780-369-1|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 39.20
32.14PLN
Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku. Osterreich im Polnische offentlichen diskurs nach 1945 wersja niemieckopolska
Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku to publikacja wymykająca się uproszczonej, jednoznacznej klasyfikacji jako zbiorowego wydawnictwa naukowego poświęconego powojennym relacjom polsko...
Wydawca: Universitas|Autor/redaktor/opracowanie: Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska|Język: polski,niemiecki|ISBN: 97883-242-3029-7|Wydawca skrót: Universitas|Cena katalogowa: 34.00
27.20PLN
Azerbejdżan  Polska. Odsłony kontaktów kulturowych
Niniejsza książka jest ujęciem monograficznym badań prezentowanych wcześniej m.in. w opracowaniach: Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX w. (1986) oraz Polacy w Azerbejdżanie...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Andrzej Chodubski|Język: polski|ISBN: 978-83-8019-265-2|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 42.00
34.44PLN
AzjaPacyfik tom 17 (2014). Społeczeństwo, polityka, gospodarka (Azja Wschodnia w Polsce a Polska w Azji)
Oddajemy w Wasze ręce drugi tom poświęcony relacjom Polski z Azją Wschodnią, głównie z Chinami. Cieszymy się, że także do tego tomu wnieśli swój wkład autorzy z Azji, związani w jakiś sposób z Polską...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Krzysztof Gawlikowski,Stanisław Meyer,Małgorzata Religa,Krzysztof Szumski|Seria wydawnicza: Azja-Pacyfik|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 35.00
28.70PLN
AzjaPacyfik tom 18 (2015). Społeczeństwo, polityka, gospodarka (Chiny: w kręgu nowych kultów)
om 18. naszego pisma zrodził się z inspiracji konferencji naukowej „Fenomeny kulturowe Azji Wschodniej: czas nowych kultów”, zorganizowanej 15 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim przez Katedrę...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Krzysztof Gawlikowski|Seria wydawnicza: Azja-Pacyfik|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 35.00
28.70PLN
Azjata jako źródło zagrożenia. Rekonstrukcja wizerunku Indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku
Antonina Łuszczykiewicz w swojej monografii przybliżą funkcjonujący w imperium brytyjskim na przełomie XIX i XX wieku wizerunek Azjatów jako ludzi nastawionych wrogo wobec Brytyjczyków, nieuznających...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Antonina Łuszczykiewicz|Język: polski|Seria wydawnicza: Biblioteka Azji i Pacyfiku|ISBN: 978-83-8019-414-4|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 28.00
22.96PLN
Azjatyckie strategie bezpieczeństwa
W prezentowanym tomie autorzy publikacji podejmują próbę spojrzenia na rozmaite aspekty azjatyckich strategii polityki międzynarodowej i regionalnej. Analiza powyższej problematyki została przeprowadzona...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Joanna Marszałek-Kawa|Język: polski|ISBN: 978-83-7780-648-7|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 42.00
34.44PLN
Bajka jak Miłość
Okres dzieciństwa przeżywamy zasłuchani w bajkowe opowieści o świecie, w którym zawsze panuje pokój, zwycięża dobro, wszystko jest kolorowe i bliskie ludziom. Szybko wyrastamy z tych bajecznych wyobrażeń...
Wydawca: Petrus|Autor/redaktor/opracowanie: Andrzej Zwoliński|Język: polski|ISBN: 978-83-7720-235-7|Wydawca skrót: Petrus|Cena katalogowa: 19.00
15.20PLN
Bezczelność bezkarność bezsilność. Terroryzmy nowej generacji
Ta książka jest dla pasjonatów wiedzy o świecie. To elitarne grono, a jeszcze bardziej elitarna jest grupa przewodników po tym labiryncie, jakim jest współczesny świat. Jednym z owych przewodników jest...
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Branta,Branta|Autor/redaktor/opracowanie: Krzysztof Mroziewicz|Język: polski|ISBN: 978-83-61668-18-3|Wydawca skrót: Branta|Cena katalogowa: 44.00
29.30PLN
Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji. Studium bioetycznoprawne
W opinii wielu współczesnych bioetyków etyczne problemy ludzkiej prokreacji to obecnie nie tylko najbardziej obszerny, ale i najważniejszy dział badań bioetyki. Oprócz tradycyjnych problemów znanych od...
Wydawca: Dom Wydawniczy DUET|Autor/redaktor/opracowanie: Mariusz Ciszek|Język: polski|ISBN: 978-83-62558-21-6|Wydawca skrót: Dom Wydawniczy DUET|Cena katalogowa: 35.00
31.50PLN
Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym a kultura bezpieczeństwa
Prezentowana Czytelnikom książka inspiruje do dyskusji na temat sposobów badania kultury bezpieczeństwa, bezpieczeństwa kulturowego i obliczy bezpieczeństwa w świecie przedstawionym. Oferuje ona teksty...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Natalia Gburzyńska,Joanna Rak,Marta Weltrowska|Język: polski|ISBN: 978-83-8019-441-0|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 42.00
34.44PLN
Bezpieczeństwo współczesnej Azji
Azja to ogromny kontynent, który zamieszkuje ponad połowa ludności świata. W ostatnich latach przemiany tam zachodzące wzbudzaja ogromne zainteresowanie polityków oraz uczonych reprezentujących różne...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Joanna Marszałek-Kawa|Język: polski|Seria wydawnicza: Biblioteka Azji i Pacyfiku|ISBN: 978-83-8019-135-8|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 39.00
31.98PLN
Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów
Tytuł niniejszej monografii w celowy sposób nawiązuje do tytułu książki Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II kardynała Avery Dullesa, jezuity i wieloletniego wykładowcy teologii w Fordham University...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Marek Sokołowski|Język: polski|ISBN: 978-83-8019-541-7|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 33.60
27.55PLN
Bliski Wschód na rozdrożu
Bliski Wschód, który według wielu autorów - obejmuje region Azji Południowo-Zachodniej i Afryki Północnej, pozostaje pojęciem nieostrym w sensie geostrategicznym, przy czym jego zasięg czy granice są...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Joanna Marszałek-Kawa,Hassan Ali Jamsheer|Język: polski|Seria wydawnicza: Biblioteka Azji i Pacyfiku|ISBN: 978-83-8019-365-9|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 34.00
27.88PLN
Bliżej Polski. Historia przeżywana dzień po dniu przez świadka wydarzeń
Potrzebą pierwszej wagi jest odtworzenie jak naj prawdziwszej wersji zdarzeń, których miałem zaszczyt być świadkiem, a niekiedy aktywnym uczestnikiem. To świadectwo jest niezbędne, ponieważ to, co dla...
Wydawca: Neriton|Autor/redaktor/opracowanie: Bernard Margueritte|Tłumaczenie: Grażyna Waluga,Joanna Nurmis|Język: polski|ISBN: 978-83-7543-375-3|Wydawca skrót: Neriton|Cena katalogowa: 59.00
50.15PLN
Brzemię pamięci. Współczesne stosunki polskoizraelskie
Publikacja jest próbą zbilansowania odnowionych po 1990 r. polsko-izraelskich stosunków dyplomatycznych oraz poznania struktury, wartości, idei, wokół których dziś organizuje się polskie i izraelskie...
Wydawca: Neriton|Autor/redaktor/opracowanie: Elżbieta Kossakowska|Język: polski|ISBN: 978-83-7543-125-4|Wydawca skrót: Neriton|Cena katalogowa: 70.04
63.04PLN
Budżet ogólny Unii Europejskiej
W książce Budżet ogólny Unii Europejskiej pokazano - krok po kroku - jak udało się przekonać państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej do angażowania swoich środków w finansowanie współpracy międzynarodowej...
Wydawca: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,WAIP|Autor/redaktor/opracowanie: Katarzyna Żukrowska|Język: polski|Seria wydawnicza: Studia europejskie. Podręcznik akademicki|ISBN: 978-83-60501-84-9|Wydawca skrót: WAIP|Cena katalogowa: 45.00
22.50PLN
Cel: Andrzej Duda. Przemysł pogardy kontra prezydent zmiany
Andrzej Duda dla środowisk lewicowo-liberalnych i największych polskich mediów jest jak postać z sennego koszmaru. Wbrew stereotypowi prawicowca to polityk młody, wykształcony, wierny tradycji, ale niestroniący...
Wydawca: LTW|Autor/redaktor/opracowanie: Sławomir Kmiecik|Język: polski|ISBN: 978-83-7565-448-6|Wydawca skrót: LTW|Cena katalogowa: 35.00
28.00PLN
Centrum i peryferie Europy ŚrodkowoWschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic od średniowiecza do współczesności
Praca zbiorowa Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic pańsfw od średniowiecza do współczesności stanowi owoc współpracy naukowej Instytutu Historii Polskiej...
Wydawca: Neriton|Autor/redaktor/opracowanie: Elżbieta Znamierowska-Rakk|Język: polski|ISBN: 978-83-7543-191-9|Wydawca skrót: Neriton|Cena katalogowa: 31.50
28.35PLN
Chaos czy kosmos? Kulturowa dynamika wartości
Książka stanowi bardzo interesującą próbę rewitalizacji aksjologicznej refleksji na użytek współczesnej filozofii kultury. Zakłada się w niej – i słusznie – że wartościowanie leży u podstaw wszelkiego...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Agnieszka Lenartowicz-Podbielska|Język: polski|ISBN: 978-83-8019-370-3|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 38.00
31.16PLN
Chiny i świat zewnętrzny
W ciągu trzech ostatnich dziesięcioleci pozycja, a ślad za nią rola Chin we współczesnym świecie uległa ogromnemu wzmocnieniu. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem ich gospodarki, znaczącemu jej unowocześnieniu...
Wydawca: Adam Marszałek|Autor/redaktor/opracowanie: Joanna Marszałek-Kawa|Język: polski|Seria wydawnicza: Biblioteka Azji i Pacyfiku|ISBN: 978-83-8019-361-1|Wydawca skrót: Adam Marszałek|Cena katalogowa: 34.00
27.88PLN
1234...13Następna