facebook
hh710000
Cena brutto:38.60PLN
Ilość: egz.
Rodzaj towaru:Książka

Materiały wybuchowe emulsyjne

AutorzyBarbara Gołąbek, Johann Kasperski, Andrzej Maranda
WydawcaWNT (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne)
Numer wydania:1
Miejsce/Rok wydania:Warszawa 2008
Ilość stron:203
Format:165x238 mm
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-204-3427-9
Cena katalogowa:46,20


Książka jest oryginalnym , nie tylko w skali krajowej, opracowaniem dotyczącym najnowocześniejszych górniczych materiałów wybuchowych oraz metod ich stosowania w górnictwie na najwyższym światowym poziomie. Została przedstawiona historia rozwoju materiałów wybuchowych ze szczególnym uwzględnieniem ich przemysłowych odmian, charakterystyka surowców, technologia otrzymywania oraz właściwości fizykochemiczne i parametry materiałów wybuchowych emulsyjnych. Omówiono również zagadnienia związane z ich transportem, stosowaniem w zakładach wydobywczych i wpływem prac strzałowych na środowisko.
Książka skierowana jest do producentów i użytkowników górniczych środków strzałowych oraz pracowników naukowych i studentów Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik Warszawskiej, Śląskiej i Wrocławskiej.

Spis treści

Wstęp
Od prochu czarnego do materiałów wybuchowych emulsyjnych
Historia rozwoju materiałów wybuchowych
Zakres stosowania poszczególnych typów górniczych materiałów wybuchowych
Literatura
Emulsje i składniki materiałów wybuchowych emulsyjnych
Wiadomości ogólne o emulsjach
Mechanizm powstawania emulsji i ich stabilność
Koncepcja HLB
Składniki materiałów wybuchowych emulsyjnych
Utleniacze
Paliwa organiczne
Paliwa nieorganiczne
Woda
Emulgatory
Środki uczulające
Modyfikatory
Literatura
Właściwości matryc materiałów wybuchowych emulsyjnych
Struktura matryc
Stabilność matryc
Wrażliwość matryc na bodźce zewnętrzne
Metody badań matryc
Badania matryc w aspekcie stosowania ich do mechanicznego załadunku otworów strzałowych
Literatura
Właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych
Wrażliwość materiałów wybuchowych emulsyjnych na bodźce zewnętrzne
Zdolność materiałów wybuchowych emulsyjnych do detonacji
Prędkość detonacji
Zdolność do wykonania pracy
Wprowadzenie
Metoda testu cylindrycznego
Intensywność powietrznej fali podmuchowej
Test podwodny
Kruszność materiałów wybuchowych emulsyjnych
Hipotetyczny mechanizm inicjacji i propagacji procesu detonacji
materiałów wybuchowych emulsyjnych
Literatura
Technologia wytwarzania materiałów wybuchowych emulsyjnych
Wprowadzenie
Opis procesu technologicznego
Wpływ poszczególnych czynników technologicznych na właściwości matryc
Prace strzałowe w zakładach wydobywczych
Mechanizacja prac strzałowych w zakładach odkrywkowych
Wprowadzenie
Systemy mieszalniczo-załadowcze stosowane w przypadku saletroli
Systemy produkujące materiały wybuchowe emulsyjne z surowców na miejscu przeznaczenia
Systemy produkujące materiały wybuchowe emulsyjne z gotowej matrycy emulsji
Mechanizacja prac strzałowych w górnictwie podziemnym
Wprowadzenie
Zarys historyczny
Urządzenie mieszalniczo-załadowcze typu RP-T i wozy strzałowe
Właściwości emulgitów RP-T
Zalety stosowania mechanicznego załadunku materiałów wybuchowych emulsyjnych luzem
Literatura
Efektywność stosowania materiałów wybuchowych emulsyjnych w zakładach górniczych
Zastosowanie materiałów wybuchowych emulsyjnych w zakładach odkrywkowych
Zastosowanie materiałów wybuchowych emulsyjnych w zakładach podziemnych
Literatura
Wpływ materiałów wybuchowych stosowanych w pracach strzałowych na środowisko
Wprowadzenie
Skład i struktura materiałów wybuchowych a zanieczyszczenie środowiska
Zawartość toksycznych składników w produktach wybuchu
Pozostałe zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów wybuchowych w górnictwie odkrywkowym
Literatura
Skorowidz