facebook

Reklamacje i zwroty

Gwarancja Rezygnacji z Zamówienia i Zwrotu Pieniędzy

Rezygnacja z zamówienia

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (wolumin.pl Twoja księgarnia Krakinform Sp. z o.o., ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków, tel. 12 269 02 26, fax. 12 266 23 31, email: ksiegarnia@wolumin.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Towar odbierany osobiście w naszym Biurze Handlowym też podlega zwrotowi na powyższych zasadach.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (wolumin.pl Twoja księgarnia Krakinform Sp. z o.o., ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Aby Państwa zwrot został szybko rozpatrzony, prosimy:

Wypełnić formularz zwrotu, następnie wydrukować go, podpisać i dołączyć do zwracanego towaru.
Pobierz formularz

Towar, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami (w przypadku opraw twardych należy książkę zabezpieczyć dodatkowo kartonem, książki uszkodzone nie zostaną przyjęte, chyba że uszkodzenie zostało zaznaczone w formularzu zwrotu) należy odesłać na adres:

Krakinform Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 14
30-415 Kraków

Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
Prosimy o odsyłanie towaru listem poleconym ekonomicznym, chyba że waga przesyłki uniemożliwia nadanie w tej opcji.

Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Klient pokrywa koszty odesłania towaru do sklepu.

Zwrot należności następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 7 dni roboczych od daty zarejestrowania zwrotu towaru wraz z kompletną dokumentacją.

 

Reklamacje

Wady fabryczne/uszkodzenia (defekty)

Jeśli zamówione książki wykazują wady techniczne, które nie zostały oznaczone w opisie np. brak stron, strony "do góry nogami" itp. Towar podlega wymianie. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu, następnie wydrukowanie go i dołączenie do zwracanego towaru.
Pobierz formularz

Towar należy odesłać zgodnie z instrukcją z punktu: Rezygnacja z zamówienia

Koszty związane z odesłaniem reklamacji zwrócimy na wskazane przez klienta konto bankowe natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, Klient może żądać zwrotu kosztów książki lub wybrać inną pozycję z naszej aktualnej oferty. W przypadku różnicy cen Klient dopłaca różnicę lub zwracamy nadpłatę na podane przez Klienta konto bankowe.

 

Błędnie zamówiony towar przez Klienta

Jeżeli po otrzymaniu pozycji okaże się, że zamawiane towary zostały zamówione omyłkowo, można dokonać wymiany. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu, następnie wydrukowanie go i dołączenie do zwracanego towaru.
Pobierz formularz

Towar należy odesłać, zgodnie z instrukcją z punktu: Rezygnacja z zamówienia

Po otrzymaniu przesyłki, jeśli będzie to możliwe, dokonamy wymiany.

Odsyłane pozycje nie mogą być zniszczone, bądź rozpakowane, jeśli były fabrycznie zafoliowane.

Koszt dosłania pozycji ponosi Klient (odbiorca). Jeśli w związku z wymianą pozycji powstanie nadpłata, zwrócimy ją na Twoje konto.

Koszt dosłania oraz ewentualną dopłatę należy wpłacić na nasze konto z dopiskiem "dopłata do wymienionych pozycji z zamówienia (numer zamówienia)"

 

Przesyłka niezgodna z zamówieniem

Jeśli po otworzeniu przesyłki okaże się, że znajdujące się w niej pozycje zostały omyłkowo do Ciebie przesłane, lub część zamówienia nie zgadza się z pozycjami zamawianymi, skontaktuj się z nami.

Mylnie wysłane tytuły należy odesłać w ciągu 10 dni, zgodnie z instrukcją z punktu: Rezygnacja z zamówienia. Do przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu Pobierz formularz.

Jeśli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że brakuje pozycji zawartej na dołączonym dowodzie zakupu, niezwłocznie skontaktuj się z nami. Jeśli po sprawdzeniu, okaże się, że w Twojej paczce brakowało zgłaszanej pozycji, zostanie ona do Ciebie dosłana w możliwie jak najszybszym terminie. Koszty wysyłki pokrywa w tym wypadku Księgarnia.


Kwestie nieuregulowane ninierjszym regulaminem reguluje Kodeks Cywilny art. 385 oraz Ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)