facebook

Regulamin

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę księgarni wolumin.pl, telefonicznie, faksem lub przez e-mail, zamówienie można odebrać osobiście po wcześniejszym ustaleniu czy zostało skompletowane.
2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
3. W przypadku, gdy Zamawiający prowadzący działalność gospodarczą wyraża wolę otrzymania faktury VAT zobowiązany jest do podania w formularzu numeru NIP.
4. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu towarów znajdujących się w asortymencie, a następnie na wskazaniu sposobu dostawy i formy płatności. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest automatyczną wiadomością na adres e-mail wskazany przez użytkownika.
5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązującą w chwili składania zamówienia. Przy wysyłce do ceny włącza (dolicza) się opłatę za wysyłkę (zakładka Metody i sposoby dostawy oraz płatności).
7. Kupujący informowani są o statusie zamówienia (zmianie statusu zamówienia) pocztą elektroniczną. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. Zamówienie rezerwowane jest do 7 dni od momentu potwierdzenia możliwości odbioru zamówienia lub oczekiwania na wpłatę.

 

Właścicielem księgarni jest:

 

Krakinform Sp. z o.o.
 
Biuro Handlowe: 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 14,
siedziba: 31-905 Kraków, os. Wandy 11/14
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydz.Gospodarczy KRS 0000129197, REGON 00801758,
NIP 678-002-64-48
kapitał zakładowy 50.000 PLN
 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Kraków 61 8589 0006 0000 0027 3084 0001