facebook

O firmie

Krakinform Sp. z o.o.
tel. 12 269 02 26
tel. kom. 889 948 655
fax 12 266 23 31

Biuro Handlowe: 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 14

Siedziba: 31-905 Kraków, os. Wandy 11/14
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydz.Gospodarczy KRS 0000129197, NIP 678-002-64-48
kapitał zakładowy 50.000 PLN